§1

Postanowienia ogólne

 1.       Sklep internetowyFirmy Leśniewscy Karolina Nowak poprowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu
 2.       Właścicielem Sklepu jest:  
  Firma Leśniewscy Karolina Nowak z siedzibą firmy 62-500 Konin ul. Solna 11 
  NIP: 665-268-70-03, REGON: 300146740
  tel. 63 2442711 kom. 602158077
  adres email: sklep@lesniewscy.com.pl
 3.       Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4.       Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5.       Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6.       Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.


§2

Zamówienia

 1.       Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2.        poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu
 3.       pocztą email na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4.        telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu.
 5.       Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email lub telefonicznie. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia,
   w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 6.       Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

§3
Płatności

 1.       Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 2.        pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru
 3.       przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Sklepu
  nr konta MBank: 66 1140 2004 0000 3602 7176 2035
  dla klientów zagranicznych:SWIFT nr konta bankowego w PLN: PL66 1140 2004 0000 3602 7176 2035
 4.        płatność przez PayU
 5.       Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 6.       Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.


§4
Odbiór towaru

 1.       Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich tj. Siódemka, DHL. DPD Ke-X
 2.       W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem lub przez PayU, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 3.       Istnieje możliwość odbioru osobistego po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.


§5
Reklamacje

 1.       W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2.       Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu jej złożenia. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.


§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1.       Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2.       Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3.       Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie niezmienionym. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.
 4.       W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5.       W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę,. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 6.       Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, tj. w zakresie:
 7.        świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów)
 8.       umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
 9.        świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 10.       świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,


§7
Ochrona prywatności

 1.       Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2.       Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3.       Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.


§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.


§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1.       Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2.       Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Sklep poinformuje Klientów o przewidywanych zmianach nie później niż na 14 dni przed dniem ich wejścia w życie poprzez umieszczenie na stronie głównej sklepu stosownej informacji wraz z zestawieniem dokonywanych zmian. Zarejestrowani Klienci otrzymają ponadto informację w formie mailowej. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian do Regulaminu, może usunąć swoje konto. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.